Dayanişma İlkeleri̇

Enacting_The_Impossible

Sıralanan “Dayanışma İlkeleri”, New York Şehri Genel Meclisi’nin demokratik aşamalarıyla gözden geçirilecek olup, “yaşayan bir belge” olarak ortaya konulmuştur.

17 Eylül 2011’de, ABD’nin dünyanın her köşesinden insan, ekonomik ve siyasi elitlerin derinleştirdiği ve küstahça sürdürdüğü adaletsizliğe karşı çıkmak için bir araya geldi. 17 Eylül’de buraya gelen her birey, siyasal haklarının gasp edilmesine ve sosyal ekonomik adaletsizliğe karşı ayağa kalktı. Düşüncelerimizi açıkça ifade ettik, isyan ettik, direndik ve Wall Street’i başarıyla işgal ettik. Bugün, kendimizi müşterek saygı, anlayış ve sevgi bağıyla birbirine bağlanmış, barışçıl sivil itaatsizlik yöntemini benimsemiş, siyasal olarak birbirinden bağımsız bireylerce oluşturulmuş bir topluluk olarak tanımlıyoruz ve Liberty Plaza’daki direnişimizi gururla sürdürüyoruz. Kazanılmış topraklardan Amerikalılar’a ve tüm dünya halklarına sesleniyoruz: Yeter! Daha kaç kriz patlak vermeli? Biz Yüzde 99’uz ve ipotek altına alınmış geleceklerimizi geri almak için harekete geçtik.

Doğrudan demokratik bir süreç sonunda, bireyler halinde toplandık ve birlikteliğimizin amaçlarını içeren ama sadece bunlarla sınırlı olmayan bu dayanışma ilkelerini ortaya koyduk:

• Katılımcı demokrasiye dolaysız ve şeffaf olarak bağlılık

• Kişisel ve kolektif sorumlulukların yerine getirilmesi

• Bireylerin doğal haklarının tanınması ve bunun bütün bireyin her türlü ilişkisine tesiri

• Baskının her türüne karşı birlik oluşturma

• Emeğin değerinin yeniden tanımlaması

• Özel yaşamın kutsallığı

• Eğitimin temel bir insan hakkı olduğu inancı ile;

• Yaygın açık kaynak uygulamalarını gerçekleştirmeye çabalamak ve desteklemek.

• Bizler daha iyi bir eşitlik fırsatı sunan yeni sosyo-politik ve ekonomik alternatifi tasavvur etme
cüretini gösteriyor ve takiben önerilecek diğer dayanışma ilkelerini sağlamlaştırıyoruz.


Çeviri: Dora Göksal
Çeviri Editörü: Doğu Eroğlu

Bu makale de mevcuttur: İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Arapça

Yazar Hakkında:

. Follow him on Twitter / Facebook.