İlk defa buluşmak, yeniden…

together

New York’un finans merkezinin işgal edildiği 3 haftalık süre boyunca, kentteki siyahi topluluğun bir çok üyesi, özellikle de yaşça büyük olanlar, işgal hareketin gençlerden oluşan ayrıcalıklı bir beyaz sınıfın tekelinde olduğunu hisseti ve katılma konusunda tereddüt yaşadı.

50’li yaşların ikinci yarısını süren siyahi gösterici Aaron hislerini “aynı şeyi çok uzun bir süredir kendi başımıza zaten yapıyorduk, beyaz çocukların durumu meşrulaştırmasına niçin ihtiyacımız olsun ki?” biçiminde dile getiriyor ve ekliyor: “Hareket, ancak kendi toplumumuzun, kendi insanlarımızın katılımıyla gerçekçi bir zemine oturabilir.”

Ancak Çarşamba günü Foley Meydanı’ndaki 30.000 kişilik miting ve Liberty Plaza’ya yapılan yürüyüş, gözle görülür değişiklikler içeriyordu.

NYU öğrencisi Michael “bugünkü mitingin karakteri gerçekten değişti. Bugün yaşça büyük bir çok siyahi insan da aramıza katıldı” diyor.

Onlarca yıldır, ekonomik ve sosyal adaletsizliklere karşı kendi içlerinde sürdürdükleri mücadeleden sonra, siyahilerin Wall Street İşgali’ne şüpheyle bakmaları, harekete mesafeli durmaları doğal karşılanabilir.

Brookylnli aktivist Callef Cousar, Amsterdam News’a “Biz daha önce de buradaydık. Daha önce de protestolar ve mitingler yaptık, toplantılar ve boykotlar düzenledik, bazılarımız için bunlar adeta alışkanlık haline geldi.” şeklinde konuştu. Cousar açıklamalarına şöyle devam etti: “Eğer şehrin merkezinde yaşıyorsanız bu kurumsal aç gözlülüğün etkilerine her an, her yerde rastlayabilirsiniz. Bu durumu şehre git gide daha seçkin bir yapı kazandırılmasında, polisin düşmanca tavırlarında ve kent hayatının giderlerindeki artışta gözleyebilirsiniz. Wall Street’teki gösterilerden çok önce, bizler temel haklarımız için şehrin göbeğinde mücadele ediyorduk.”

Çarşambadan bu yana gözle görülür en anlamlı değişiklik ise, Foley Meydanı’nını dolduran rengarenk Folay Meydanı’ndan çok-(ırklı)renkli simalar akarken, bir çok siyahinin, ayrımları geride bırakmaya ve ilkelerini koydukları bir uğraşı için dayanışma içinde olmaya hevesli olmalarıydı.

“Bu bir sınıf/kast savaşımıdır” diyor genç siyahi protestocu Steve: “Hangi ırktan olursa olsun, herkes aynı baskıyı hissediyor.”

New York Şehri Genel Meclisi’nde oluşturulan çalışma gruplarından biri olan People of Color’un hazırladığı doküman meseleyi en iyi şekilde yansıtıyor: “Gelin gerçekçi olalım. Ekonomik kriz Lehman Brothers’ın 2008’deki çöküşüyle başlamadı. İşin aslı, farklı renkten insanlar ve yoksullar bu ülkenin kuruluşundan beri krizin odağındaydılar, yerli topluluklar ise aynı sıkıntıyı ulusun doğuşundan beri yaşıyorlar. Bizler, bütün topluluklardan çıkan farklı sesleri etkin bir şekilde bir araya getirmeye çalışıyoruz.”

Öyle gözüküyor ki, ortaya çıkan bu yeni beraberlik duygusu, yapısal dönüşümü getirebilecek bir hareketi müjdeliyor.


Çeviri: Bilgen Şalap
Çeviri Editörü: Doğu Eroğlu

Bu makale de mevcuttur: İngilizce, Fransızca, İspanyolca

Yazar Hakkında:

. Follow him on Twitter / Facebook.