Örgütlü Emek Ayağa Kalkıyor

Foley Square, October 5th, 2011

New York’taki ve ABD’deki emek örgütleri ile sendikalar Wall Street İşgali’ni onayladıklarını, işgale ve %99 Hareketi’ne destek vermeyi sürdüreceklerini belirtiyorlar. Aşağıdaki metinler, işçi örgütlerinden gönderilen dayanışma mektuplarından alınmıştır:

Transport Workers Union Local 100 (Taşıt İşçileri Sendikası, TWA Local 100)

“TWA Local 100 olarak Wall Street’te, bir süredir içinde bulunduğumuz durumu dile getiren etkileyici gösteriler düzenleyen gençlerin cesaretini alkışlıyoruz: Devlet yetkililerince atılan müşterek fedakârlık söylevleri çıkmaz bir sokağa benziyor. Emekçiler ve sıradan vatandaşlar bütün fedakârlığı yapıyor olsalar da, ekonomiyi yerle bir eden sermayedarlar işin içinden sağ salim çıkıp hisselerini ve kâr paylarını arttırıyor. Genç nesil,  işsizlik ve düşük maaşlı işlerden müteakip umutsuz bir gelecekle yüzleşiyor. Kamu çalışanları ise yüklü maaşlar talep eden ve kesintilerden nemalanan belediye başkanları ve valilerle karşı karşıya ya da toplu işten çıkarmalarla yüzleşmek durumunda. Bu bir pazarlık değil, düpedüz şantaj. Wall Street göstericilerini, onların eşitsizlikleri azaltma çabalarını ve her ABD’linin iyi bir işe, sağlık ve emeklilik güvencesine sahip olmasını destekliyoruz.”

Retail, Wholesale and Department Store Union (Toptan Perakende ve Mağaza Emekçileri Sendikası)

“Wall Street İşgali, dikkatleri reddedilmesi güç bir gerçeğin üzerine çekti: Şirketlerin aç gözlülüğü milyonlarca çalışan ve işsiz insanın hayatını mahvediyor. Az sayıda şirket, banka ve ortaklık, kolektif zenginlik ve varlığımıza eşdeğer trilyonları elinde tutuyor. Bu paralar büyük iş sahalarının yaratılmasına ve isthidam programlarına yatırılmalı ve onların pervasızlığı sonucu ortaya çıkan ekonomik durgunluktan zarar görmüş sayısız insan için kullanılmalı. Varlıklı %1’in uzun süredir yalan söylediğini anlayıp Wall Street’i işgal eden cesur erkek ve kadınlar, sesini duyuramamış %99’u temsil ediyor. Verdikleri mesaj tam da bu yüzden böylesine büyük bir etki yaratıyor. Onlar, ortaya koydukları açık tavırla, sadece aktivist ve sendikacıların değil, aynı zamanda milyonlarca sıradan insanın da dikkatini çekti: “Wall Street ekonomimize, demokrasimize ve yaşamlarımıza hükmedemez.”

National Nurses United (Ulusal Hemşire Birliği)

“170,000 kayıtlı hemşiresiyle ülkenin en büyük hemşire işçi sendikası olan Ulusal Hemşire Birliği, devam eden Wall Street İşgali gösteri ve toplantılarını destekliyor. Halkın acılarını, tam da yaratıldıkları yerde bütünüyle, avaz avaz haykıran öğrenciler, sendika üyeleri, din adamları ve diğer birçoklarınca ortaya konulan bağlılığı, anlayışı ve fedakârlığı alkışlıyoruz. Finans krizine sebep olan Wall Street’tir ve yarattıkları külfetin bize geri ödenmesine ilişkin talebi paylaşıyoruz. Hemşireler olarak bu mücadeledeki sloganımız bellidir: “Amerika’yı iyileştir. Wall Street’e ödet!”

Industrial Workers of the World (Dünya Endüstri İşçileri Birliği, IWW)

“IWW Genel Savunma Komitesi, Wall Street’i işgal etme cesaretini gösteren kardeşleri ile dayanışma içerisindedir. Bizler, New York polisinin zorbalığını, tacizini ve acımasızlığını kınıyor, bundan iğreniyoruz. Polisin bu tavrı Wall Street’in ve kapitalizmin gerçek doğasını açıkça ortaya koymaktadır. İnsanlığını muhafaza eden herkesi, rahatsızlıklarını dile getirenlerin acımasızca susturulması karşısında durarak işçi sınıfına destek vermeye çağırıyoruz. Kapitalizmin, küreselleşmenin ve borsanın bu istikrarsızlığından etkilenmeyenler, önceden hesaplanan bu ekonomik felaket sonucu emekçilerlerle aralarındaki uçurumun açılmasından faydalanarak daha çok zenginleşenlerdir. Birleşik Devletler ve dünya çapında bu işgalin ön saflarında yer tutan cesur yoldaşlarımızı, emekçileri destekliyoruz.  Asıl işgalci güçlerin varlıklı üst sınıflar, onların kurumları ve bu gücü aldıkları Birleşik Devletler olduğunu iyi biliyoruz. Efendilerinin zenginliğini ve gücünü koruyan polis ve ordu kuvvetleri de en az efendileri kadar suçludurlar. Sokaklarımızla çalışma alanlarımızı sadece sınıf halinde birleşerek ve direnerek geri alabiliriz.”

American Federation of State County and Municipal Employees (Amerika  Eyalet, İlçe ve Belediye Emekçileri Federasyonu), AFL-CIO (AFSCME)

“Wall Street’e açık bir mesaj iletiliyor: İlk öncelik, CEO’ların ya da onların kukla siyasetçilerinin güçlerine güç katmak değil hayatlarımızı onlardan arındırarak yeniden inşa etmek olmalıdır. Wall Street’in aç gözlülüğünü protesto edenlerle birlikteyiz. Yaşamları mahveden, işleri ortadan kaldıran ve milyonlarca Amerikalı’yı evsiz ve umutsuz bırakan, geleceğimizle oynayan bankalardır. Onların pervasız kâr arayışlarıyla emekçi sınıfların tüketimi üzerine kurdukları Amerikan rüyası sona ermiştir.”

Laborers’ International Union of North America (Kuzey Amerika Emekçilerinin Enternasyonel Birliği)

“Amerika’nın en değerli varlığı Wall Street değil, emekçileridir. Ancak bugün bu ülkede milyonlarca emekçi işlerinden, evlerinden umutlarından ve hayallerinden yoksun bırakılmış durumdadır. Tüm bunlar olurken, şirketler rekor kârlılık oranları yakalamakta, bunların arasından en kazançlı çıkanları da vergi ödemeyen ve işçi sınıfı ile orta sınıfların varlığını kendine aktaranlardır. Bu ekonomik krize Wall Street neden oldu ama şirketler bunu emekçi sınıflara ödetmeye çalışmakta. Bu saldırıyı geri püskürtmenin tek yolu, sendikaları ve Wall Street İşgali gibi hareketleri güçlendirmekte yatıyor.”

Amalgamated Transit Union (Birleşik Ulaşım Emekçileri Sendikası, ATU)

“Bu genç insanlar, emekçilerin sırtından geçinen bankacılardan ve borsacılardan bıkmış, kocaman bir Amerikan nüfusu adına konuşuyor. Sendika üyelerimiz rekor ücret artışları ve hizmet kesintilerini ödemek zorunda bırakıldı. Yoksul insanlar kazançlarını yitirip, milyonlar yoksullaşırken bizden ne cüretle onların üstüne titrememizi bekliyorlar? Sendikamız ülke çapında benzer işgal eylemleri düzenleyerek desteğini arttırmayı tasarlıyor.”

United Steelworkers (Birleşik Çelik İşçileri)

“1.2 milyon aktif ve emekli üyesiyle Kuzey Amerika’nın en büyük sanayi sendikası olan Birleşik Çelik İşçileri, Wall Street İşgali ile dayanışma içindedir ve hareketi şiddetle desteklemektedir. Üç haftadır New York’ta gece gündüz gösteriler yapan, çoğu işsiz gençlerden oluşan bu cesur kadın ve erkekler, dünyamızdaki birçokları adına konuşuyor. Bizler, şirketlerin aç gözlülüğü, yolsuzlukları ve küstahlığından, bunların sonucu ortaya çıkan ve çok uzun zamandır süren sancılardan artık bıktık. Sendikamız halk (Main Street) yerine Wall Street’i yükselten finans liderlerine karşı ayağa kalkmış ve onlarla mücadele etmektedir. Küresel ekonominin, sırf ayrıcalıklı azınlık kendileri hariç herkesin emeğinden para kazansın diye, emekçiler, onların aileleri, çevre ve geleceğimizi feda etmesinden doğan yıkıma en başından beri tanığız.”


Çeviri: Dora Göksal
Çeviri Editörü: Doğu Eroğlu

Bu makale de mevcuttur: İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Arapça

Yazar Hakkında:

. Follow him on Twitter / Facebook.